[ Tin Tức Tổng Hợp ]

Nhận camera hành trình khi mua bảo hiểm ô tô trực tuyến

Hưởng tương ứng Ngày mua sắm túc trực tuyến vụ thu do Bộ Công Thương khởi động, PTI triển khai chương trình ưu chiêu đãi cho khách dãy mua bảo hiểm túc trực tuyến trong suốt ngày 30/9. Đây là năm mực tàu 3 liên thô lỗ PTI đồng hành ta đồng chương trình.

Cụ trạng thái, PTI sẽ cho liền 1 camera hành ta trình X9 cho 50 khách dãy trước cả còn ký mua sản phẩm bảo hiểm ô tô trên trang web www.epti.vn.

Để đặt hưởng ưu chiêu đãi, khách dãy chỉ cần đăng tải ký đăng tải gia nhập ra website, đăng tải ký mua và tính sổ túc trực tuyến trên trang, quà cho sẽ đặt dời đến khách dãy đồng cùng giấy chtương ứng nhận bảo hiểm.

PTI cũng sẽ giảm 25% chi phí bảo hiểm khi khách dãy đăng tải ký mua sản phẩm bảo hiểm bệnh hiểm nghèo mực tàu PTI. Hơn nữa, cùng những đơn dãy có tự 3 hiệp đồng tang lên, PTI sẽ cho thêm 1 đèn LED remax vô đồng đơn thể ích lợi

Ngày mua sắm túc trực tuyến vụ thu là đơn trong suốt những hoạt động tiền đề cho sự kiện Ngày mua sắm túc trực tuyến đặt Bộ Công xót thương tổ chức ra ngày 2/12 đến.

PTI là doanh nghiệp bảo hiểm trước cả và độc nhất liên thô lỗ đồng hành ta cũng danh thiếp hoạt động mực tàu chương trình. Hiện nay, PTI đặt biết đến là doanh nghiệp bảo hiểm năng động nhất trong suốt danh thiếp hoạt động đầu tư ra xót thương nghiệp điện tử.

Tính đến cả giữa tháng 9/2016, doanh thu qua chênh bảo hiểm túc trực tuyến mực tàu PTI tăng vội vàng 2 dò so cùng năm 2015.

Dự kiến đến chót năm 2016, PTI là doanh nghiệp bảo hiểm trước cả tông mốc xì doanh thu 100 tỉ cho chênh nửa dãy túc trực tuyến.